Områdesinformation
Myggenäs
Höviksnäs
Kållekärr
Skärhamn
Klädesholmen
Rönnäng
70+ boende
Nyproduktion

Fler och bra bostäder är en förutsättning för att Tjörn ska växa och utvecklas.

En ort som växer och utvecklas har bra förutsättningar att skapa trivsamma och trygga bostadsområden.

Tjörns Bostads AB är redo att ta en ledande roll i detta och bidra till goda boendemiljöer med fokus på våra hyresgäster.

Utan ett väl fungerande hem är det svårt att få resten av livet att fungera och ett bra boende är basen för en trygg och utvecklande tillvaro.

Att människor har någonstans att bo och trivs och känner sig trygga där, är därför också en förutsättning för Tjörns utveckling.

Det är detta som är vår drivkraft när vi planerar och bygger nytt.

Vi bygger för det framtida Tjörn tillsammans med dess invånare.
Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92