Långsiktiga planer
Pågående arbeten


PROJEKTHÄNDELSER


Projektering NordviksGärde - lägenheter

Integration i form av lägenhetsförmedling och arbetstillfälle inom fastighetsskötsel

Aktiv del i kommunens utredning kring skolornas framtid på Tjörn

Socialt hållbarhetsarbete i form av att anställa ett 25-tal ungdomar under sommaren

_

 
 


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92