Om oss
Årsredovisning
Styrelse
Affärsidé & vision
Kvalitetsdeklarationer
Att bo på Tjörn

Att bo på Tjörn
Var du än befinner dig på Tjörn har du inte mer än 3 km till havet. Den skiftande och kuperade naturen med klippor, sandstränder, hagar, åker- och ängsmarker, gran- och ekskogar är kännetecknande för Tjörn.

Tjörn, med ca 15 000 invånare, har under århundrade haft fiske och fraktfart som huvudnäring. Den bördiga jorden har bidragit till att jordbruket har en given plats i landskapet. De som idag inte förvärvsarbetar i kommunen pendlar främst till arbetsplatser i Stenungsund och Göteborg.

Sedan början av 60-talet, när Tjörn fick en broförbindelse med fastlandet, har kommunen blivit attraktiv för både fast befolkning och sommarboende. Kontrasten mellan storstadspulsen i Göteborg och de vindpinade karga klipporna mot väster gör Tjörn till en unik ö som är belägen nära händelsernas centrum men som ändå ligger lite vid sidan av.

Förutom den mesta tänkbara samhällsservice har Tjörn ett rikt och aktivt föreningsliv.


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92