Om oss
Årsredovisning
Styrelse
Affärsidé & vision
Kvalitetsdeklarationer
Att bo på Tjörn

Om oss


Tjörns Bostads AB är ett kommunalt fastighetsbolag och ägs av kommunen. Företaget grundades 1977 men ombildades från stiftelsetill aktiebolag 1996. I januari 2008 förvärvade Tjörns Bostads AB de flesta av kommunens fastigheter och förvaltar och administrerar idag en byggnadsyta på ca 100.000 m2 med ca 55 medarbetare.

Vårt fastighetsbestånd består av ca 600 lägenheter och ett åttiotal lokaler på de flesta orter i kommunen. Förutom lägenheter och lokaler har vi servicebostäder och gruppboende. Merparten av de bostäder vi äger byggdes under 80- och 90-talet.


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92