Om oss
Årsredovisning
Styrelse
Affärsidé & vision
Kvalitetsdeklarationer
Att bo på Tjörn


Kvalitetsdeklarationer


TBAB har i strävan att främja till god kundnöjdhet, arbetat fram tre stycken kundlöften:

Ny hyresgäst
Vår fastighetsskötare hälsar den nya hyresgästen välkommen, presenterar sig, hör om allt i bostaden fungerar, visar runt i området samt överlämnar en blomstercheck c:a en till två veckor efter inflyttning.

Felanmälan
Felanmälan påbörjas inom tre arbetsdagar. Krävs speciella reservdelar som inte finns i lager och som tar tid att få levererat, hör fastighetsskötaren av sig till hyresgästen inom utlovad tid och förklarar varför det dröjer.

Inflytande
Vi erbjuder samtliga våra hyresgäster, möjligheten till ett personligt möte med oss.

I samband med GDPR har vi även tagit fram följande riktlinjer: 

Vi behandlar personuppgifter när du söker bostad, när du blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. 

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. 

När du blir hyresgäst hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier. 

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet. Vi lämnarockså ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta.Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år som till exempel hyresavtalet. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar,kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandlingav dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag(dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92