Om oss
Årsredovisning
Styrelse
Affärsidé & vision
Kvalitetsdeklarationer
Att bo på Tjörn

Styrelse

Dessa nås via mail: fornamn.efternamn@tjorn.se

Ledamöter:
Magne Hallberg (KD), ordförande
Claes Jansson (M), 1:e vice ordförande
Rikard Larsson (S), 2:e vice ordförande
Hans Kristensson (L)
Peter Gustavsson (TP)

Suppleanter:
Karin Mattsson (C)
Inger Larsson Möller (MP)
Mikael Appenborg (M)
Jan Berndtsson (S)
Lars Lundin (S)


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92