Nyheter

KONTORET STÄNGT
pga utbildning!
Från torsdagen den 22/8 kl 11:30
Till fredagen den 23/8 kl 14:30

Vid viktiga ärenden kontakta oss på 
 tel 0304-601690 eller mail
tbab@tjorn.se


SPARA PÅ VATTNET!
Låga vattennivåer
Läs mer på Tjörns kommuns hemsida där uppdateringar sker.

FASADBYTE
Fågelkärrsvägen i Höviksnäs

Den första april 2019 börjar vi med fasadbyte på Fågelkärrsvägen. Fasaden, tak, trappa samt vissa fönster kommer bytas.

Balkongräcken kommer bytas och altaner/uteplatser kommer att standardiseras för att bli enhetliga i hela bostadsområdet.

Arbetet kommer ske etappvis med två hus i taget.


HYRESÄNDRING 2019

Tjörns Bostads AB och Hyresgästföreningen Region Väst har träffat följande överenskommelse för år 2019.

Från och med 2019-01-01 höjs hyran för samtliga lägenheter som omfattas av gällande förhandlingsorning med snitt 1.8% 

Hyra för parkeringsplatser är oförändrad. 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92