Nyheter

SPARA PÅ VATTNET!
Låga vattennivåer
Läs mer på Tjörns kommuns hemsida där uppdateringar sker.

FASADBYTE
Fågelkärrsvägen i Höviksnäs

Den första april 2019 börjar vi med fasadbyte på Fågelkärrsvägen. Fasaden, tak, trappa samt vissa fönster kommer bytas.

Balkongräcken kommer bytas och altaner/uteplatser kommer att standardiseras för att bli enhetliga i hela bostadsområdet.

Arbetet kommer ske etappvis med två hus i taget.


 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92