Föreningsregistrering

Här kan ni registrera er förening för godkännande till föreningskatalogen på internet.
* obligatorisk uppgift
Kontaktuppgifter
Underskrift C/O
............................................................
 
Övriga uppgifter
Välj verksamheter*
Medlemsuppgifter*
ÅldersgrupperTotaltPojkarFlickorOrustSten.
3-20
21-
Adresser
Fakturering (Frivillig registrering)
Web-kontakt 1) (Obligatoriskt registrering)
Underskrift kontaktperson
..................................................................
1) Denna adress (Web-kontakt) är den som visas under rubriken 'Kontaktperson' i den publika/öppna delen av registret.
Ordförande (Obligatoriskt registrering)
Sekreterare (Obligatoriskt registrering)
Kassör (Obligatoriskt registrering)
Kontaktperson (Obligatoriskt registrering)
Mata in uppgifterna och klicka på Skriv ut 
Låt personen som står som kontaktperson samt ev. C/O skriva under med sin underskrift. Skicka sedan in dokumentet till föreningsansvarig.
Klicka på Skicka för att skicka ett e-postmeddelande med era uppgifter till föreningsansvarig.
Saknar du din förening eller om du har frågor eller synpunkter på föreningskatalogen kontakta Katja Nikula på telefon 0304-60 12 85.