Föreningsbidrag för fritidsföreningar

×
Information
Välkommen
Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.

Nu är det dags att söka bidrag. Det görs numera via denna sida

För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter som ni får genom att kontakta Camilla Jansson Edholm på telefon 0304-60 11 51.
Barn och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari 2020
Handikappsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari 2020
Pensionärsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari 2020
Friluftsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2020) 
25 februari 2020
Övrigt
 
Ansökan senast
Ansökan
Projektbidrag (2020) 
Löpande
Utbildningsbidrag (2020) 
Löpande
Barn och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Lönebidrag (2021) 
Löpande
Övrigt
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftsbidrag (hyrd föreningsanläggning) (2021) 
25 augusti 2020
Driftsbidrag (egen anläggning) (2021) 
25 augusti 2020
Anläggningsbidrag (2021) 
25 augusti 2020
Bygdegårdsavtal (2021) 
25 augusti 2020