Föreningsbidrag för fritidsföreningar

×
Information
Välkommen
Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.
Nu är det dags att söka bidrag. Det görs numera via denna sida
För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter som ni får genom att kontakta Camilla Jansson Edholm på telefon 0304-60 11 51.
Barn och ungdomsföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2022) 25 augusti 2021 - för verksamhet mellan perioden 1/1 -30/6 2021
Paraföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2022) 25 augusti 2021 - för verksamhet mellan perioden 1/1 -30/6 2021
Friluftsföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2022) 25 augusti 2021 - för verksamhet mellan perioden 1/1 -30/6 2021
Övrigt Ansökan senast Ansökan
Driftsbidrag (hyrd föreningsanläggning) (2022) 25 augusti 2021
Driftsbidrag (egen anläggning) (2022) 25 augusti 2021
Projektbidrag (2021) Löpande
Utbildningsbidrag (2021) 1 oktober 2021
Anläggningsbidrag (2022) 25 augusti 2021
Bygdegårdbidrag (2022) 25 augusti 2021