Föreningsbidrag för fritidsföreningar

Information
Välkommen

Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.

Nu är det dags att söka bidrag. Det görs numera via denna sida

För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter som ni får genom att kontakta Camilla Jansson Edholm på telefon 0304-60 11 51.
(Dölj info)
Barn och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Lönebidrag (2018) 
Löpande
Övrigt
 
Ansökan senast
Ansökan
Projekt- och aktivitetsbidrag (2018) 
Löpande
Utbildningsbidrag (2018) 
Löpande
Barn och ungdomsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 
30 juni
Lönebidrag (2019) 
Löpande
Handikappsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019)
30 juni
Pensionärsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 
30 juni
Friluftsföreningar
 
Ansökan senast
Ansökan
Verksamhetsbidrag (2019) 
30 juni
Övriga bidrag
 
Ansökan senast
Ansökan
Bygdegårdsavtal (2019)
 
Övrigt
 
Ansökan senast
Ansökan
Driftsbidrag (egen anläggning) (2019) 
30 juni
Driftsbidrag (hyrd föreningsanläggning) (2019) 
30 juni
Projekt- och aktivitetsbidrag (2019) 
Löpande
Utbildningsbidrag (2019) 
Löpande
Anläggningsbidrag (2019) 
30 juni