Föreningsbidrag för fritidsföreningar

×
Information
Välkommen
Läs mer om våra bidrag och om allmänna bestämmelser i Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler.
Nu är det dags att söka bidrag. Det görs numera via denna sida
För att kunna söka bidrag krävs inloggningsuppgifter som ni får genom att kontakta Camilla Jansson Edholm på telefon 0304-60 11 51.
Barn och ungdomsföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 25 augusti för verksamhet mellan perioden 1 januari- 30 juni 2020
Lönebidrag (2020) Löpande
Paraföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 25 augusti för verksamhet mellan perioden 1 januari- 30 juni 2020
Pensionärsföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 25 augusti för verksamhet mellan perioden 1 januari- 30 juni 2020
Friluftsföreningar Ansökan senast Ansökan
Verksamhetsbidrag (2021) 25 augusti för verksamhet mellan perioden 1 januari- 30 juni 2020
Övrigt Ansökan senast Ansökan
Driftsbidrag (hyrd föreningsanläggning) (2021) 25 augusti 2020
Driftsbidrag (egen anläggning) (2021) 25 augusti 2020
Projektbidrag (2020) Löpande
Utbildningsbidrag (2020) Löpande
Anläggningsbidrag (2021) 25 augusti 2020
Bygdegårdbidrag (2021) 25 augusti 2020