Områdesinformation
Myggenäs
Höviksnäs
Kållekärr
Skärhamn
Klädesholmen
Rönnäng
70+ boende
Nyproduktion

Tjörns Bostads AB skall aktivt bidra till att försörja kommunen med nya bostäder och arbeta för att allmännyttan skall vara en aktiv part på bostadsmarknaden på Tjörn.

Nyproduktion skall ske med fokus på hållbarhet, lönsamhet och effektiv framtida förvaltning.

Vår långtidsmålsättning är att producera i genomsnitt 60 nya lägenheter per år över perioden 2018 – 2023.

På grund av avsaknad av mark att bebygga, kommer en större produktion först igång ca 2019/2020. Långtidsplan finns i bolaget.

  • Kalkylens resultat, inklusive internränta, skall visa positivt resultat.
  • Krav på nyproduktion och förvärv är att dessa finansieras utan att riskera att företagets soliditet blir lidande.
  • Varje nybyggnation skall ha 99 % utnyttjandegrad i uthyrning - omsättning av lägenheter gör att man aldrig kan nå 100 %.
  • Producera ändamålsenliga, energisnåla lokaler för kommunen.
  • Utnyttja möjligheten till investeringsbidrag för nybyggnation av bostäder.


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92