Långsiktiga planer
Pågående arbeten


PROJEKTHÄNDELSER


Rönnängs skola - omfattade underhållsåtgärder

Långekärr Skola – införskaffande av moduler

Klädesholmen - återtagen i bruk på grund av åtgärder på Rönnängsskola

Myggenäs - införskaffande av 4 moduler till förskoleverksamhet

Projektering NordviksGärde - lägenheter

Investeringsbidrag för solceller - Markärrsvägen 3-5 och Syster Ebbas väg 3-5

Införande av bergvärme - Häggvallsskolan

Omfattade återställningsarbeten på grund vattenskador i samband med 100 årsregn

Parkeringsdrive för att få bukt med olovlig parkering

Ny fasad på Kvarnbacken i underhållsfritt material

Samverkan med vägförening angående trafiksituationen kring bland annat Kållekärr skola

GR – projekt som utvärderat vårt 70+ boende 

Medverkat vid trygghetsvandringar

Samarbete med kommun kring gemenskapande aktiviteter för våra hyresgäster

Infört Huskurage för att motverka ökat våld i hemmiljöer

Integration i form av lägenhetsförmedling och arbetstillfälle inom fastighetsskötsel

Tagit en aktiv del i kommunens utredning kring skolornas framtid på Tjörn

Socialt hållbarhetsarbete i form av att anställa ett 25-tal ungdomar under sommaren


_

















 




 






Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92