Långsiktiga planer
Pågående arbeten


Pågående arbeten


  • Byggledning av LSS-boendet i Skärhamn. Går som planerat och räknas vara klart i höst.


  • Projektering av ny 6-avdelnings förskola i Skärhamn, Nordviks Gärde, pågår ihop med 12-16 lägenheter i samma område.


  •  I Rönnängs skola pågår utbyte av syllar.


  • Ombyggnad av matsal i Häggvallsskolan diskuteras och en förstudie har tagits fram för beslut.


  • Ny bergvärmeanläggning i Häggvallsskolan projekteras och skall snart gå ut på upphandling.

 


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92