Långsiktiga planer
Pågående arbeten

Långsiktiga planerPlanarbetet för ett nytt bostadsområde vid Almö Strand i Myggenäs fortsätter.

Vid Dunkavlemyren i centrala Skärhamn, med en fantastisk utsikt, planläggs också ett nytt bostadsområde.Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92