Om oss
Årsredovisning
Styrelse
Affärsidé & vision
Kvalitetsdeklarationer
Att bo på Tjörn

Styrelse

Dessa nås via mail: fornamn.efternamn@tjorn.se

Ledamöter:
Rolf Persson (KD), ordförande
Hans Kristensson (L), 1:e vice ordförande
Leif Göbel (S), 2:e vice ordförande
Bengt Arne Andersson (M)
Rigmor Friis (S)

Suppleanter:
Jan-Åke Axelsson (KD)
Carl Bloom (MP)
Henry Hermansson (C)
Vakant (S)
Lars Lundin (S)


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92