Nyheter

HYROR 2019

Tjörns Bostads AB och Hyresgästföreningen Region Väst påbörjade förhandlingar gällande 2019 års hyror i december 2018.

Förhandlingarna är i sitt slutskede och kommer förhoppningsvis att bli klara under januari månad.

Parterna återkommer med information när allt är klart.


 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92