Nyheter

HEMFÖRSÄKRING

En hemförsäkring är viktig för att du inte ska drabbas ekonomiskt vid inbrott, brand eller vattenskada.

Varför ska jag ha en försäkring?

Det är en ekonomisk trygghet att ha en försäkring om det blir inbrott i lägenheten, om det skulle börja brinna eller om du orsakar en vattenskada som påverkar fastigheten.

Ska lägenheten vara försäkrad om jag hyr ut i andra hand?

Det är du som har kontraktet med oss som är ytterst ansvarig för lägenheten och därför behöver du se till att det finns en gällande hemförsäkring även under tiden du hyr ut.

Vad gäller vid brand eller vattenskada?

Det är lätt att glömma en gryta på spisen eller att borra hål i ett vattenrör när man ska sätta upp en hylla. Då räknas du som vållande till skadan. Då är det viktigt att man har en hemförsäkring, annars får man själv stå för kostnaden.

När branden är släckt eller det som orsakar vattenläckan är omhändertaget ska du anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. När det finns ett ärende hos försäkringsbolaget skickar vi uppgifter om vilken kostnad som vi vill att försäkringsbolaget ska stå för i hyresgästens ställe.

Vad ska jag tänka på om det varit inbrott?

Anmäl till Polisen och till ditt försäkringsbolag. Har det blivit skador på lägenheten eller fastigheten kontaktar du Tjörns Bostads AB så att vi kan åtgärda skadorna.

 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92