Nyheter


Hyresavierna för februari är sena.
De kommer under vecka 4.

Hyresförhandlingarna är klara och höjningen är med 1,8%.

HYRESGÄSTFÖRRENINGEN
Undersökning, NKI ökning med 14%

Tjörns Bostads AB har ökat från 56 NKI till 64 NKI. 

NKI = Nöjd kund index.

PARKERINGSPLATSER

Från 2020-01-01 kommer vi börja med övervakning av fordon som står utanför linjerna på våra parkeringar.
Separat information har gått ut till våra hyresgäster.

FASADBYTE
Fågelkärrsvägen i Höviksnäs

Nu är det snart klart.

Den första april 2019 började vi med fasadbyte på Fågelkärrsvägen. Fasaden, tak, balkongräcken, trappa samt vissa fönster har byts.

Altaner/uteplatser kommer att bytas, standardiseras för att bli enhetliga i hela bostadsområdet.


 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92