Nyheter

GDPR

Med anledning av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018, har Tjörns Bostäder AB tagit fram en policy som förklarar hur bolaget samlar in och bearbetar personuppgifter.

Policyn utgår från SABO:s och Fastighetsägarnas vägledning för behandling av personuppgifter samt det policydokument, som gemensamt framarbetats av en arbetsgrupp av bostadsbolag i Västsverige.

Genom att vara hyresgäst, stå i bolagets bostadskö eller nyttja någon funktion eller situation knutet till det, accepterar du vår policy och behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att Tjörns Bostads AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera med dig.

I nedanstående dokument kan du ta del av vår policy och SABO:s vägledning:

Tjörns Bostads AB dataskyddspolicy

SABO/Fastighetsägarnas vägledning förbehandling av personuppgifter


 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92