Nyheter

CORONAVIRUSET
Vi tar situationen på största allvar.
Rådgör med oss innan du planerar ett besök på vårt kontor. Mycket kan lösas på telefon och mail.
Ska du ha besöka av oss i din lägenhet, avboka om du är/blivit sjuk.  Vi kommer även försöka minska kontakten mellan fastighetsskötare och hyresgäster.


FASADBYTE
Övergårdsvägen i Höviksnäs

Nu har vi påbörjat fasadbytet på Övergårdsvägen. Besiktning av etapp 1 är planerad under april månad. Ställningar är kvar till efter besiktningen.
Covid-19 påverkar renoveringen. Det kommer bli förseningar både pga sjukdom och genom försenade material leveranser.


HYRESGÄSTFÖRRENINGEN
Undersökning, NKI ökning med 14%

Tjörns Bostads AB har ökat från 56 NKI till 64 NKI. 

NKI = Nöjd kund index.

PARKERINGSPLATSER

Från 2020-01-01 kommer vi börja med övervakning av fordon som står utanför linjerna på våra parkeringar.
Separat information har gått ut till våra hyresgäster.

FASADBYTE
Fågelkärrsvägen i Höviksnäs

Altaner/uteplatser håller på att standardiseras för att bli enhetliga i hela bostadsområdet.


 

  

 
 


 


 

 

 

  


 


 


 

 

 

 

 

Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92