Sök:
Bostad

Visa mina:
Sökprenumerationer
Intresseanmälningar
Erbjudanden
Profiluppgifter
Byt lösenord
Att bo hos oss

Att bo hos oss

Vårt syfte med uthyrningen ska vara att skapa ett stadigvarande och permanent boende för kontraktsinnehavarens eget bruk. Vi behandlar ingen annorlunda på grund av t ex etniskt ursprung eller trosbekännelse.
Vi värnar om ett tryggt boende och ställer därför följande villkor för att få hyra en bostad hos oss:
Man skall vara registrerad som sökande och ha fyllt 18 år.

  • Är man registrerad som sökande och är mellan 18-24 år, har man företräde till bolagets samtliga 1 rok. OBS! gäller fr.o.m. 150101

  • Den sökande skall ha en fast inkomst eller att man har en sådan inkomst för övrigt, så att man klarar både betalning av hyra och de löpande hushållskostnaderna.

  • Den sökande skall inte ha betalningsanmärkningar eller restförda skulder.

  • Vid behov görs även en referensförfrågan hos arbetsgivare och/eller hyresvärd.

  • Sökande, som inte uppfyller de ekonomiska kraven, har möjlighet att lämna säkerhet till bolaget i form av en borgensman. Borgensmannen måste ha en fast inkomst och vara fri från betalningsanmärkningar och skulder.

  • Vid omflyttning inom Tjörns Bostads AB kontrolleras att hyran betalats i tid, att inga störningar förekommit samt att man vårdat sin nuvarande lägenhet. Uppfyller man ovanstående kan man efter två år byta lägenhet. Föreligger däremot särskilda skäl som förändrade ekonomiska villkor eller ny familjebildning prövas detta i varje enskilt fall.

  • Vid omflyttning inom Tjörns Bostads AB, kortas uppsägningstiden med en månad

Avvikelser från våra uthyrningsregler beslutas av bolagets VD.


Postadress
Tjörns Bostads AB
471 80 SKÄRHAMN
Växel             0304 – 60 10 00
Felanmälan   0304 – 60 16 90
Uthyrningen 0304 – 60 16 92